Soufinad Consultancy
“Uw betrouwbare partner in administratieve dienstverlening…”

Welke aftrekposten kunnen de winst drukken?

Er bestaat veel verwarring over aftrekposten. Welke kosten kun je aftrekken van de winst en welke niet? Een paar misverstanden helderen wij op.

Wij hoeven je waarschijnlijk niets te vertellen over de zelfstandigenaftrek en de startersaftrek. Deze aftrekposten zijn bij de meeste zelfstandigen wel helder. De minder bekende aftrekposten zijn qua voordeel minder dan deze twee, maar neem ze zeker wel mee. Voorkom dat je teveel aan de Belastingdienst gaat betalen. De boekhouder of accountant heeft deze aftrekposten waarschijnlijk in beeld, maar het is wel goed om het ook voor jezelf te controleren.

Geïnvesteerd in 2017?

Investeringen in bedrijfsmiddelen kun je mogelijk interessante extra afschrijvingen op toepassen. Deze komen naast de reguliere afschrijvingen. Er zijn drie interessante aftrekposten waar je gebruik van kunt maken, namelijk:

·        Energie-investeringsaftrek

·        Milieu-investeringsaftrek

·        KIA (kleinschaligheidsinvesteringsaftrek)

De energie-investeringsaftrek is gericht op investeringen om energie te besparen of om duurzame energie op te wekken. Naast de reguliere afschrijving mag je maar liefst 55 procent van de investering afschrijven. Let wel op de voorwaarden die gesteld worden. Het moet bijvoorbeeld gaan om een minimale investering van 2.500 euro.

De milieu-investeringsaftrek richt zich op milieuvriendelijkheid. De omvang van de besparing hangt af van de milieueffecten.

De KIA kun je gebruik van maken bij investeringen vanaf 2.301 euro. Ook hier gelden weer restricties. De investeringen moeten bijvoorbeeld minimaal 450 euro bedragen per bedrijfsmiddel. Wil je gebruik maken van één van deze aftrekposten? Doe het in overleg met jouw accountant.

Is werkkleding aftrekbaar?

Kan een vertegenwoordiger zijn pak aftrekken van de belasting? En hoe zit het met een automonteur? De Belastingdienst wil misbruik tegen gaan, dus hanteren ze strenge normen. De automonteur kan de aankoopkosten voor zijn overall inderdaad aftrekken. Maar de vertegenwoordiger kan zijn maatpak niet aftrekken. Deze kan hij namelijk ook buiten het werk gebruiken. Dat kan anders zijn als er een groot logo van de onderneming op de kleding staat.

Hoe zit het met telefoonkosten en literatuur?

Als deze kosten zakelijk bedoeld zijn, kun je ze van de winst aftrekken. Een abonnement voor een vakblad gericht op jouw vakgebied is dus aftrekbaar. Een telefoonabonnement is alleen aftrekbaar als de aansluiting ook zakelijk geregeld is. Voor de mobiele telefoon geldt dat de kosten naar rato zakelijk kunnen worden toebedeeld. Gebruik je de telefoon ook privé, dan kun je de kosten ook maar gedeeltelijk aftrekken.

Hoe zit het met zakelijke lunches? 

Voor diners, lunches en het bezoeken van congressen zijn er mogelijkheden om de kosten af te trekken, maar er is een behoorlijke hindernis opgeworpen. Er is namelijk een drempelbedrag ingesteld van 4.500 euro. Alleen de meerdere kosten kunnen aftrekbaar zijn. Een alternatief is het kiezen voor een vergoeding van maar 20 procent van de gemaakte kosten. Dit komt dan in plaats van het drempelbedrag van 4.500 euro. Uiteraard moeten de kosten wel echt zakelijk zijn. 

Tip: 

Heb je de aangifte inkomstenbelasting al verstuurd en ben je een aftrekpost vergeten? Als hiervoor nog geen definitieve aanslag is opgelegd, dan kun je de aangifte aanvullen. Je biedt dan alsnog je gegevens, nu mét die ene aftrekpost, aan. Op die manier kun je alsnog profiteren van een aftrekpost. 

 
Kaart
Opbellen
E-mail
Info