Soufinad Consultancy
“Uw betrouwbare partner in administratieve dienstverlening…”

20 september 2016 / Pensioen in eigen beheer in de toekomst:

Staatssecretaris Wiebes heeft op Prinsjesdag een wetsvoorstel ingediend waarin is opgenomen hoe moet worden omgegaan met het pensioen in eigen beheer in de toekomst.

De regeling is zodanig dat opbouw van pensioen in eigen beheer niet meer mogelijk is. Gekozen is voor een uitfasering van het pensioen.

In de regeling zijn een drietal mogelijkheden opgenomen:

  • Verschil tussen commerciële en fiscale waarde komt te vervallen en vervolgens wordt de fiscale waarde afgekocht. De afkoop geschiedt met een belastingkorting in de loonheffing. Afkoop wordt gestimuleerd door een hogere korting als er eerder wordt gekozen voor afkoop. .
  • Verschil tussen commerciële en fiscale waarde komt te vervallen en de fiscale waarde wordt omgezet in een oudedagsverplichting. Deze verplichting wordt niet verder opgebouwd maar wordt jaarlijks alleen verhoogd met de bijgeschreven rente.
  • Bevriezen van de bestaande aanspraken. verschil tussen commerciële en fiscale waarde blijft bestaan.

Voor de varianten 1 en 2 is toestemming van de (ex) partner noodzakelijk. Er zal de komende tijd hierover nog veel gesproken worden. Het zal allemaal in een korte periode

moeten gebeuren, want het streven is dat de regeling per 1 januari 2017 in werking zal gaan treden.

Om te zorgen dat DGA’s hun pensioen afkopen of omzetten, zijn er bepaalde vrijstellingen aanwezig op de afkoopsom. Hierdoor betaald u dus minder belasting.

Vrijstelling afkoopsom pensioen in eigen beheer:

2017

2018

2019

34,50%

25%

19,50%


Voor vragen kunt u altijd contact met ons kantoor opnemen.

 
Kaart
Opbellen
E-mail
Info