Soufinad Consultancy
“Uw betrouwbare partner in administratieve dienstverlening…”

Tarieven en heffingskortingen inkomstenbelasting 2018

Tarieven box I

In box 1 wordt uw inkomen uit werk en woning belast. Hieronder ziet u de belastingschijven voor de inkomstenbelasting voor box 1 voor het jaar 2018.

Inkomen van               tot                   Jonger dan AOW-leeftijd                AOW-gerechtigd

€ 0                               € 20.142         36,55%                                            18,65%

€ 20.142                      € 33.994         40,85%                                            22,95%

€ 33.994                      € 68.507        40,85%                                             40,85%

€ 68.507                      -                     51,95%                                             51,95%

Voor mensen, die de AOW-leeftijd hebben bereikt, geldt in de eerste twee schijven een lager tarief omdat zij geen AOW-premie hoeven te betalen.

Tarief box II

In box 2 wordt het inkomen uit aanmerkelijk belang belast. In 2018 geldt in box 2 een belastingtarief van 25% over het inkomen uit aanmerkelijk belang.

Tarief box III

Het belastingtarief in box 3 bedraagt 30% over een fictief rendement. Dat fictieve rendement wordt berekend over het vermogen in box 3 verminderd met de vrijstelling van € 30.000 per persoon. Sinds 2017 zijn er drie rendementsschijven. Voor de eerste schijf tot een bedrag van € 70.800 boven de vrijstelling geldt een fictief rendement van 2,02%. Voor de tweede schijf van € 70.800 tot € 978.000 geldt een fictief rendement van 4,33%. Voor de derde schijf, dat is al het vermogen in box 3 boven een bedrag van € 978.000, geldt een fictief rendement van 5,38%.

Heffingskortingen

De algemene heffingskorting bedraagt € 2.265 (maximaal). Vanaf een inkomen van € 20.142 daalt de algemene heffingskorting met 4,683% van het meerdere tot nihil  bij een inkomen van € 68.508. Voor mensen die de AOW-gerechtigde leeftijd hebben bereikt bedraagt de algemene heffingskorting € 1.157 (maximaal).

De arbeidskorting bedraagt € 3.249 (maximaal). Vanaf een inkomen van € 33.112 daalt de arbeidskorting tot nihil bij een inkomen van € 123.362.

De inkomensafhankelijke combinatiekorting bedraagt € 1.043 (minimaal). Vanaf een arbeidsinkomen van € 4.934 loopt deze korting op tot maximaal € 2.801 bij een inkomen van € 33.331. Voor mensen die de AOW-gerechtigde leeftijd hebben bereikt bedraagt deze heffingskorting € 1.431 (maximaal).

De levensloopverlofkorting is van toepassing bij opnamen uit het levenslooptegoed en bedraagt € 212 (maximaal) voor ieder jaar waarin bedragen zijn gestort in de levensloopregeling.

De jonggehandicaptenkorting bedraagt € 728.

De ouderenkorting bedraagt € 1.418 bij een inkomen tot € 36.346. Bij hogere inkomens bedraagt de ouderenkorting € 72.

 
Kaart
Opbellen
E-mail
Info