Soufinad Consultancy
“Uw betrouwbare partner in administratieve dienstverlening…”

TVL ook aanvragen via intermediair

Sinds 30 juni 2020 kunnen ondernemers in sectoren die specifiek door het coronavirus zijn getroffen, de TVL, Tegemoetkoming Vaste Lasten mkb, aanvragen. Vanaf 1 september 2020 kan deze aanvraag ook door een intermediair, zoals uw accountant, gedaan worden.

TVL

De TVL is een tegemoetkoming voor de vaste lasten van een mkb-onderneming en is de opvolger van de TOGS. De vaste lasten, zoals huur en verzekeringen, lopen namelijk gewoon door, ook als u vanwege corona minder omzet draait. De TVL kan maximaal € 50.000 bedragen.

Via intermediair en eHerkenning

U kunt als ondernemer de TVL zelf aanvragen op RVO.nl. Voor deze aanvraag kunt u hier dus vanaf 1 september 2020 een intermediair inschakelen. U moet deze intermediair dan via eHerkenning machtigen. De aanvraag loopt dan verder via eHerkenning.

DigiD?

Via DigiD kan de intermediair de TVL niet voor u aanvragen. Via DigiD is namelijk alleen de eigenaar of bestuurder die staat geregistreerd bij de Kamer van Koophandel, gerechtigd dit te doen.

Voorwaarden

De TVL kent uiteraard voorwaarden. Zo is de tegemoetkoming alleen weggelegd voor specifieke sectoren op basis van de SBI-code. Op RVO.nl kunt u checken of uw bedrijf ook in aanmerking komt. Ook moet u minimaal 30% omzetverlies hebben geleden in de periode juni tot en met september 2020. Bovendien moet u in deze periode minimaal € 4.000 aan vaste lasten hebben.

Omvang tegemoetkoming

De omvang van de TVL hangt af van uw omzetverlies en de vaste lasten. Voor de omzet gaat de TVL uit van de btw-aangifte. Voor de vaste lasten gaat de TVL uit van branchecijfers op grond van uw SBI-code, als deel van uw omzet. Van de vaste lasten wordt, indien u aan alle voorwaarden voldoet, 50% vergoed tot een maximum van € 50.000.

Voorschot 

De TVL ontvangt u eerst als een voorschot van 80% van het berekende bedrag. Na vaststelling van het definitieve omzetverlies wordt ook de TVL definitief vastgesteld.

 
Kaart
Opbellen
E-mail
Info