Soufinad Consultancy
“Uw betrouwbare partner in administratieve dienstverlening…”

Aanmelden voor de nieuwe KOR vanaf 1 juni 2019

De kleineondernemersregeling (KOR) wordt per 1 januari 2020 gewijzigd.

Kleine ondernemers met maximaal € 20.000 omzet in Nederland kunnen vanaf 1 januari 2020 kiezen voor een vrijstelling van omzetbelasting. Dit betekent dat u geen btw in rekening brengt aan uw afnemers en dus ook geen btw meer mag vermelden op uw facturen. U bent daarnaast ook ontheven van het doen van btw-aangiften en bijbehorende administratieve verplichtingen. Daar staat tegenover dat u de btw die andere ondernemers aan u in rekening brengen niet in aftrek kunt brengen. De regeling geldt alleen voor de door de ondernemer in Nederland verrichte goederenleveringen en diensten.

Ondernemers kunnen zich vanaf 1 juni 2019 aanmelden voor de nieuwe KOR. Als u meteen (vanaf 1 januari 2020 wanneer de nieuwe KOR ingaat) wilt deelnemen, dan moet u zich vóór 20 november 2019 bij de Belastingdienst aanmelden.

Vanaf het tijdstip dat u aan de nieuwe kleineondernemersregeling deelneemt, geldt de nieuwe regeling voor ten minste 3 jaar.

Gevolgen vrijstelling

Wanneer u kiest voor de vrijstelling, zijn dit in hoofdlijnen de gevolgen:

· U mag geen Btw meer in rekening brengen aan uw klanten. 

· U kan de aan u in rekening gebrachte Btw door andere ondernemers niet aftrekken of terugvragen bij de Belastingdienst. 

· U hoeft geen Btw-aangifte meer in te dienen. 

Let op!

U moet ondanks de vrijstelling de omzet nog wel bijhouden in de administratie.

In tegenstelling tot de huidige KOR kunnen ook rechtspersonen, zoals stichtingen, verenigingen en BV’s gebruiken maken van de nieuwe regeling.

Wanneer u overweegt gebruik te maken van de nieuwe KOR, overlegt u dan even met ons. Er kunnen bijzondere omstandigheden zijn waar rekening mee gehouden moet worden

Overgang

Wanneer u nu een ontheffing van administratieve verplichtingen heeft, hoeft u zich niet zelf aan te melden. De Belastingdienst meldt ondernemers die nu al gebruikmaken van de vrijstelling van administratieve verplichtingen automatisch aan voor de vrijstelling. De Belastingdienst stuurt deze kleine ondernemers hierover een aparte brief. Daarin staat ook wat u moet doen als u geen gebruik wilt maken van de vrijstelling.

Wilt u meer weten over de nieuwe kleineondernemersregeling, neem dan contact met ons op. 

 
Kaart
Opbellen
E-mail
Info