Soufinad Consultancy
“Uw betrouwbare partner in administratieve dienstverlening…”

Geen aanpassing BPM in 2019

De introductie van een nieuwe meetmethode ten aanzien van de CO2-uitstoot van auto’s leidt nog niet tot een hogere BPM. Dit heeft staatssecretaris Snel in een brief aan de Tweede Kamer laten weten.

Vrees voor hogere BPM

Bij de autohandel bestond al langere tijd de vrees dat de nieuwe testmethode tot een hogere BPM zal leiden. De BPM is namelijk gebaseerd op de CO2-uitstoot van een auto. De vrees bestond dat de uitstoot zou stijgen, omdat de nieuwe testmethode beter aansluit op de praktijk. De nieuwe testmethode is een gevolg van Europese afspraken.

Onduidelijkheid

Er bestaat nog veel onduidelijkheid over de definitieve testresultaten. Die worden pas in mei volgend jaar verwacht.

Doelstelling: geen hogere BPM

De doelstelling van het kabinet is in ieder geval om de BPM als gevolg van de nieuwe testmethode niet te laten stijgen. Voor de berekening van de BPM kan dan ook nog steeds bij de oude testmethode worden aangesloten.

Niet significant hoger

Bovendien zijn de cijfers inzake de CO2-uitstoot niet significant hoger. De gemeten hogere uitstoot was namelijk verklaarbaar vanwege het testen van zwaardere en duurdere auto’s die over meer motorvermogen beschikken.

Geen verhoging BPM in 2019

Pas als de definitieve resultaten van de nieuwe meetmethode bekend zijn, kan worden beoordeeld of nieuwe BPM-tabellen nodig zijn. Deze worden niet eerder dan per 2020 van kracht. 

 
Kaart
Opbellen
E-mail
Info