Soufinad Consultancy
“Uw betrouwbare partner in administratieve dienstverlening…”

Check uw voorlopige aanslag vennootschapsbelasting

Heeft u een bv, dan heeft u als het goed is een voorlopige aanslag vennootschapsbelasting (VPB) ontvangen of u ontvangt deze binnenkort. Check of de voorlopige aanslag klopt en of de te betalen belasting ongeveer overeenkomt met wat u verwacht. Dit om mogelijke te betalen belastingrente te voorkomen.

Wijzigen voorlopige aanslag

Wijkt de voorlopige aanslag af van wat u verwacht, wijzig deze dan voor 1 mei van dit jaar. Dit is met name van belang als u een hogere winst verwacht. Op deze manier voorkomt u dat u belastingrente moet betalen.

Wanneer belastingrente?

· U betaalt belastingrente als de fiscus uw aanslag oplegt op of na 1 juli volgend op het belastingjaar. U betaalt rente over het bedrag dat u aan belasting moet betalen.

· U betaalt geen belastingrente als u voor 1 juni volgend op het belastingjaar aangifte doet en de fiscus de gegevens uit uw aangifte ongewijzigd overneemt.

· U betaalt geen belastingrente als u voor 1 mei volgend op het belastingjaar een voorlopige aanslag aanvraagt en de fiscus deze oplegt overeenkomstig uw opgave.

Let op!

Het voorkomen van te betalen belastingrente is van belang omdat deze momenteel 8% bedraagt.

Over welke periode?

U betaalt belastingrente vanaf 1 juli volgend op het belastingjaar tot zes weken na de dagtekening op de aanslag. Doet de fiscus er langer over dan drie maanden om een aanslag op te leggen en neemt men uw aangifte ongewijzigd over, dan betaalt u rente over maximaal 19 weken na ontvangst van uw aangifte. Vraagt u om een voorlopige aanslag en legt de fiscus die op overeenkomstig uw verzoek, dan betaalt u belastingrente tot maximaal 14 weken na ontvangst van uw verzoek.

Tip!

Vraag ook een voorlopige aanslag als u die niet heeft gehad en verwacht dat uw bv wel belasting moet betalen, bijvoorbeeld na een verliesperiode. 

 
Kaart
Opbellen
E-mail
Info