Soufinad Consultancy
“Uw betrouwbare partner in administratieve dienstverlening…”

Gemeente: wel of geen btw-ondernemer?

Als u voor de btw als ondernemer wordt aangemerkt, heeft dit als voordeel dat aan u in rekening gebrachte btw in beginsel aftrekbaar is. Maar wanneer bent u voor de btw een ondernemer? De Hoge Raad heeft zich er onlangs weer eens over uitgelaten, ditmaal betrof het een gemeente.

Gemeente wel of geen ondernemer

Bovenstaande vraag kwam onlangs aan de orde voor de Hoge Raad. Deze moest oordelen over de vraag of het niet als ondernemer erkennen van een gemeente terecht was. Daardoor liep de gemeente de teruggave van ruim € 450.000 aan btw mis.

Reële prijs

De Hoge Raad stelde eerst vast dat de prijs die in deze zaak was betaald voor de bouw van een sporthal, een reële prijs was. Deze prijs was niet bepaald op basis van andere factoren en dus bestond er een rechtstreeks verband tussen de levering van de sporthal en de betaalde prijs.

Eisen ondernemerschap

Een dergelijke btw-belaste levering is echter nog niet voldoende voor het btw-ondernemerschap. Daarvoor is vereist dat de daartoe behorende werkzaamheden duurzaam zijn, dat daarvoor vergoedingen worden betaald aan de persoon die deze verricht en dat deze naar hun aard door marktdeelnemers kunnen worden verricht. Volgens de Hoge Raad geldt dit ook voor de bouwactiviteiten van gemeenten in het algemeen en zijn gemeenten voor dergelijke activiteiten dus als ondernemer aan te merken. De Belastingdienst had het ondernemerschap daarom ten onrechte geweigerd.

Stichtingen en verenigingen

De uitspraak heeft een bredere strekking en geldt bijvoorbeeld ook voor stichtingen en verenigingen die soortgelijke activiteiten verrichten. Daartoe moet wel worden voldaan aan de in het arrest verwoorde eisen inzake het ondernemerschap.

Heeft u vragen over het ondernemerschap voor de omzetbelasting, neem dan contact met ons op. 

 
Kaart
Opbellen
E-mail
Info