Soufinad Consultancy
“Uw betrouwbare partner in administratieve dienstverlening…”

Bedragen kindregelingen 2019 

Kinderbijslag

Met ingang van 1 januari 2019 gelden de volgende bedragen per kind per kwartaal.

Leeftijd kind              Bedrag

0 t/m 5 jaar                € 219,97

6 t/m 11 jaar              € 267,10

12 t/m 17 jaar            € 314,24

Kinderopvang

De maximum uurprijzen voor dagopvang, buitenschoolse opvang en gastouderopvang voor 2019 zijn als volgt:

· dagopvang € 8,02

· buitenschoolse opvang € 6,89

· gastouderopvang € 6,15

Kindgebonden budget

Voor het kindgebonden budget gelden de volgende bedragen op jaarbasis.

Aantal kinderen        Inkomen tot € 20.941

1                                € 1.166

2                                € 2.155

3                                € 2.447

4                                € 2.739

Voor ieder volgend kind wordt het kindgebonden budget verhoogd met € 292. Verder geldt een verhoging van het kindgebonden budget voor 12- tot 15-jarigen van € 239 per jaar. De verhoging voor 16- en 17-jarigen is € 427 per jaar. Voor een alleenstaande ouder wordt het kindgebonden budget verhoogd met € 3.139. Het recht op kindgebonden budget vervalt als het vermogen in box 3 op 1 januari groter is dan € 114.776 voor een alleenstaande en € 145.136 voor partners. Bij een inkomen hoger dan € 20.941 daalt het kindgebonden budget met 6,75% van het meerdere inkomen.

 
Kaart
Opbellen
E-mail
Info