Soufinad Consultancy
“Uw betrouwbare partner in administratieve dienstverlening…”

Belastingdienst Codes. Hoe lees je die?

Op aanslagen en aangiftes van de belastingdienst zijn vaak codes te vinden, deze codes geven informatie over het soort aanslag en de periode van de aangifte of aanslag. Hieronder vind u een overzicht van de gebruikte coderingen en hun betekenis.

Indien u alleen het betalingskenmerk weet dan kunt u dat met deze module omrekenen.

De codering in letters is als volgt:

Omzetbelasting

B - Omzetbelasting

F - Naheffingsaanslag omzetbelasting

O - Teruggave omzetbelasting

Loonbelasting

L - Loonheffing

A - Naheffingsaanslag loonheffing

J - Teruggave loonheffingen - bijdrage zorgverzekeringswet

Inkomstenbelasting

H - Inkomstenbelasting en premie volksverzekeringen

N - Inkomstenbelasting (gemoedsbezwaarden)

Zorgverzekeringswet

W - Zorgverzekeringswet (ZVW)

Vennootschapsbelasting

V - Vennootschapsbelasting

Motorrijtuigenbelasting

M - Motorrijtuigenbelasting

Y - Naheffingsaanslag motorrijtuigenbelasting

Toeslagen

T - Eindigend op een 1 - Kinderopvangtoeslag

T - Eindigend op een 2 - Huurtoeslag

T - Eindigend op een 3 – Zorgtoeslag

T - Eindigend op een 4 – Kindgebonden budget

Overigen

Z - Overige

De codering in cijfers is als volgt:

Voor de letter vind u het fiscale- of het BSN (burgerservicenummer), na het de letter vind de tijvakcodering en de status codering plaats, dit werkt als volgt:

Als eerste wordt het laatste cijfer van het jaar of jaar met periode weergegeven, hierna volgt een statuscodering:

De statuscodes zijn als volgt:

0 tot en met 5 = 1e tot en met de 5e voorlopige aanslag

6 = Definitieve aanslag

7 tot en met 9 = 1e tot en met de 3e navorderingsaanslag

De periodecodes zijn maandnummers of indien kwartalen:

21 = 1e kwartaal

24 = 2e kwartaal

27 = 3e kwartaal

30 = 4e kwartaal

400 = heel jaar

500 = heel jaar

Voorbeelden:

Hier volgen een aantal voorbeeld codes die u kunt treffen. De eerste 9 cijfers zijn het sofinummer (BSN-nummer) of het fiscaal nummer van de onderneming.

0000.00.000.H.66 = Definitieve aanslag inkomstenbelasting 2016

0000.00.000.B.01.7040 = Omzetbelasting april 2017

0000.00.000.F.01.6210 = Naheffing omzetbelasting 1e kwartaal 2016

0000.00.000.A.01.9120 = Naheffing loonheffing december 2009

 
Kaart
Opbellen
E-mail
Info