Soufinad Consultancy
“Uw betrouwbare partner in administratieve dienstverlening…”

Looptijd 30-procentsregeling verkort met drie jaar

Werkgevers die bepaalde, uit het buitenland afkomstige, werknemers in dienst nemen, mogen vanaf volgend jaar nog maar gedurende maximaal vijf jaar gebruik maken van de zogenaamde 30%-regeling. Dit is nu nog acht jaar.

Inhoud 30%- regeling

De regeling houdt kortweg in dat een werkgever 30% van het salaris van de betreffende werknemer belastingvrij mag uitbetalen als tegemoetkoming in de extra kosten van de buitenlandse werknemer. Een hoger percentage mag ook, mits aannemelijk wordt gemaakt dat de kosten ook hoger zijn.

Voorwaarden

Er gelden de nodige voorwaarden om de regeling toe te mogen passen. Er moet in ieder geval sprake zijn van een specifieke deskundigheid. Dit is onder meer het geval als het salaris, exclusief de belastingvrije vergoeding, in 2018 minstens € 37.296 bedraagt. Ook moet de werknemer voordat hij bij de Nederlandse werkgever in dienst trad, op minstens 150 km afstand van Nederland hebben gewoond.

Geen overgangsregeling

De nieuwe termijn van maximaal vijf jaar kent geen overgangsregeling. Dit betekent dat ook voor bestaande gevallen vanaf 1 januari 2019 een maximale termijn van vijf jaar geldt.

Let op!

De termijn op de afgegeven beschikking inzake toepassing van de regeling, wordt vanaf 2019 dus met drie jaar bekort, maar niet verder terug dan tot 31 december 2018.

Wel overgangsregeling voor schoolgelden

Aan de betreffende werknemers kunnen, naast de onbelaste uitbetaling van 30% van het loon, ook de kosten van schoolgelden voor internationale scholen worden vergoed. Hiervoor gaat wel een overgangsregeling gelden voor het schooljaar 2018/2019. Vergoedingen hiervoor die buiten de termijn van vijf jaar vallen, blijven dus wel onbelast.

Let op!

Er komt een overgangsregeling voor schoolgelden voor internationale scholen. 

 
Kaart
Opbellen
E-mail
Info