Soufinad Consultancy
“Uw betrouwbare partner in administratieve dienstverlening…”

Voorkom belastingrente met voorlopige aanslag

De huidige lage rentestand heeft geen invloed op de hoogte van de belastingrente. Die bedraagt op dit moment 8% voor de vennootschapsbelasting en 4% voor alle overige belastingen. Vraagt u vóór 1 mei een voorlopige aanslag aan, dan voorkomt u straks een forse afrekening.

Wanneer belastingrente?

· U betaalt belastingrente als de fiscus een aanslag oplegt op of na 1 juli volgend op het belastingjaar. U betaalt     rente over het bedrag dat u aan belasting moet betalen.

Wanneer geen belastingrente?

· U betaalt geen belastingrente als u vennootschapsbelastingplichtig bent en vóór 1 april volgend op het belastingjaar aangifte doet en de Belastingdienst de             gegevens uit uw aangifte ongewijzigd overneemt. Bent u belastingplichtig voor de inkomstenbelasting dan is deze datum 1 mei.

· U betaalt ook geen belastingrente als u vóór 1 mei volgend op het belastingjaar een voorlopige aanslag aanvraagt en de voorlopige aanslag in overeenstemming     met uw aangifte wordt opgelegd.

Voorkom belastingrente

U kunt belastingrente in ieder geval voor een belangrijk deel of volledig voorkomen door bij een hoge winst vóór 1 mei alvast een voorlopige aanslag in te dienen, waarin u hiermee rekening houdt.

Wij verzorgen graag uw voorlopige aanslag. Neem hiervoor contact met ons op. 

 
Kaart
Opbellen
E-mail
Info