Soufinad Consultancy
“Uw betrouwbare partner in administratieve dienstverlening…”

Kinderopvangtoeslag voor zzp'ers

Kinderopvangtoeslag is een tegemoetkoming in de kosten voor kinderopvang. Als uw kind naar een geregistreerde kinderopvang gaat, kunt u als zzp'er kinderopvangtoeslag krijgen voor de uren die u besteedt aan uw bedrijf. Dat zijn bijvoorbeeld de uren die:

· in rekening brengt bij klanten

· besteedt aan uw bedrijfsadministratie

· maakt in het kader van acquisitie

· nodig heeft om offertes te maken

· gebruikt om uw website bij te houden

· besteedt aan het volgen van cursussen of trainingen voor uw bedrijf

Let op: reistijd voor woon-werkverkeer mag u niet meerekenen. Reistijd naar uw klanten mag u wel meetellen. Bij een wisselend aantal werkuren, rekent u het gemiddeld aantal uren in een jaar.

Proefberekening en urenadministratie

U kunt een proefberekening doen om te zien voor hoeveel uren u maximaal kinderopvangtoeslag kunt krijgen. De gewerkte uren moet u aannemelijk kunnen maken, bijvoorbeeld met een urenadministratie.

Het maximumuurtarief

De overheid vergoedt de kosten voor kinderopvang tot een maximaal bedrag. Dit is het maximumuurtarief en is afhankelijk van het soort opvang. Dit tarief verandert elk jaar. In 2018 is dat voor een kinderdagverblijf € 7,45 en voor de BSO € 6,95. Gaat uw kind naar een gastouder dan is het maximumuurtarief voor zowel dagopvang als BSO in 2018 € 5,91. De kinderopvangtoeslag kunt u op uw eigen rekening laten storten, maar ook rechtstreeks op de rekening van de kinderopvang of het gastouderbureau.

Toeslag aanvragen of wijzigen

Kinderopvangtoeslag kunt u aanvragen op www.toeslagen.nl. Hiervoor heeft u een DigiD nodig. U kunt tot 3 maanden na de start van de kinderopvang aanspraak maken op kinderopvangtoeslag. Wijzigingen in bijvoorbeeld het aantal uur kinderopvang geeft u ook direct door op www.toeslagen.nl.

Kinderopvangtoeslag ook voor opvang peuterspeelzaal

Per 1 januari 2018 krijgt u ook kinderopvangtoeslag als uw kind naar een peuterspeelzaal gaat. Voorheen kreeg u alleen kinderopvangtoeslag als uw kind naar de kinderopvang ging. 

 
Kaart
Opbellen
E-mail
Info