Soufinad Consultancy
“Uw betrouwbare partner in administratieve dienstverlening…”

Recht op loon bij opnemen vakantiedagen na 2 jaar ziekte

Als een werknemer ziek is, heeft hij recht op doorbetaling van loon. Deze doorbetalingsplicht eindigt in het geval van arbeidsovereenkomsten voor onbepaalde tijd meestal na maximaal 104 weken. Daarna hebben werknemers normaliter geen recht meer op loon en zullen zij een beroep moeten doen op een andere inkomensvoorziening, bijvoorbeeld een werkloosheids- of arbeidsongeschiktheidsuitkering. De arbeidsovereenkomst wordt echter in veel gevallen niet ontbonden, nu dit tot het betalen van een transitievergoeding door de werkgever kan leiden. Het dienstverband wordt dan ook ‘slapend’ voortgezet.

Zoals ongetwijfeld bekend moet het salaris van werknemers worden doorbetaald wanneer werknemers hun opgebouwde vakantiedagen opnemen. Zolang de werkgever loon verschuldigd is, bouwt de werknemer ook tijdens ziekte ‘gewoon’ vakantiedagen. Nu juist zieke werknemers vaak niet veel vakantiedagen zullen opnemen, resulteert dit soms in een (groot) tegoed aan vakantiedagen. Wat als de arbeidsovereenkomst na twee jaar ziekte slapend wordt voortgezet en de werknemer zijn vakantiedagen alsnog wil opnemen? Heeft de werknemer dan recht op salaris gedurende de periode dat hij zijn vakantiedagen opneemt? Ondanks het feit dat de werkgever na twee jaar ziekte geen salaris meer is verschuldigd?

In een recente uitspraak van de Rechtbank Noord-Holland werd deze vraag met ‘ja’ beantwoord. De werkgever moest dan ook over de vakantiedagen die werknemer na twee jaar ziekte alsnog had opgenomen, salaris uitbetalen. Dit lijkt vreemd, aangezien de loondoorbetalingsplicht na twee jaar ziekte is geëindigd. Indien echter wordt bedacht dat de werkgever de vakantiedagen (ook) had moeten uitbetalen wanneer de arbeidsovereenkomst na twee jaar ziekte was ontbonden – bovenop de transitievergoeding – is het niet meer dan logisch. 

Het is dan ook raadzaam om er op toe te zien dat zieke werknemers die op vakantie gaan, toch vakantiedagen opnemen. Het venijn kan immers in de staart zitten.

 
Kaart
Opbellen
E-mail
Info