Soufinad Consultancy
“Uw betrouwbare partner in administratieve dienstverlening…”

Gewijzigde Arbowet: is uw basiscontract al op orde?

Per 1 juli 2018 moeten alle werkgevers beschikken over een basiscontract met een arbodienstverlener. Dan komt er een einde aan de overgangsperiode van één jaar die was afgesproken bij de wijziging van de Arbowet per 1 juli 2017. Wat moet er ook al weer geregeld zijn?

Hieronder een overzicht van de belangrijkste wijzigingen in de vernieuwde Arbowet.

Preventiespreekuur

Iedere werknemer heeft het recht een bedrijfsarts of preventieadviseur te consulteren over individuele, persoonsgerichte gezondheidsvragen in relatie tot het werk, het zogenaamde arbeidsomstandigheden- of preventiespreekuur. Met de nieuwe Arbowet bent u als werkgever nu ook verplicht uw werknemers actief te wijzen op dit recht.

Duidelijker rol preventiemedewerker

De preventiemedewerker heeft een duidelijkere rol in de organisatie. Het eventuele medezeggenschapsorgaan moet voortaan instemmen met de benoeming van de preventiemedewerker.

Vrije toegang werkvloer

De bedrijfsarts heeft vrije toegang tot de werkvloer. Bedrijfsartsen en andere professionals moeten de kans krijgen het bedrijf te leren kennen. Daarvoor moeten bedrijfsartsen de mogelijkheid hebben om iedere werkplek te bezoeken.

Second opinion

Een werknemer heeft het recht om een andere bedrijfsarts te raadplegen indien hij twijfelt aan het advies van de begeleidende bedrijfsarts: de second opinion. U als werkgever heeft dit recht niet, maar de mogelijkheid om een deskundigenoordeel bij het UWV aan te vragen blijft echter wel bestaan. Ook voor de werknemer blijft het mogelijk om bij het UWV een deskundigenoordeel aan te vragen als hij twijfels heeft over het verloop van het re-integratietraject.

Basiscontract arbodienstverlening

De nieuwe Arbowet stelt het hebben van een overeenkomst tussen werkgever en arbodienstverlener verplicht. Dit wordt het ‘basiscontract’ genoemd. Hierin zijn de minimale afspraken voor de ondersteuning van de werkgever door een arbodienstverlener vastgelegd. Aangeraden wordt om tijdig uw huidige arbocontract na te zien en zo nodig dit in overleg met uw arbodienst aan te passen. Twijfelt u of uw contract voldoet aan de wettelijke vereisten? Neem dan contact op met uw verzekeringsagent of contactpersoon bij uw arbodienst. 

 
Kaart
Opbellen
E-mail
Info