Soufinad Consultancy
“Uw betrouwbare partner in administratieve dienstverlening…”

Waar ligt de ondergrens voor een navorderingsaanslag?

Om irritatie bij belastingplichtigen te voorkomen, legt de Belastingdienst pas vanaf een bepaald bedrag een navorderingsaanslag op. De Hoge Raad heeft onlangs in een arrest duidelijk gemaakt wat de grens voor een navordering precies is.

Grens € 450, tenzij...

Voor navorderingsaanslagen geldt in beginsel een grens van € 450. Bij kleinere correcties wordt dus niet nagevorderd. Dit is anders als er sprake is van kwade trouw of als vaker dezelfde fout wordt gemaakt. Dan wordt bij kleinere correcties wel nagevorderd.

Voor of na bezwaar?

De Hoge Raad oordeelde in een zaak waarbij het ging om de vraag of de grens van € 450 ook geldt nadat bezwaar is gemaakt en de navordering daarop is verlaagd. In de betreffende zaak had een belastingplichtige te veel zorgkosten in aftrek gebracht. Dit leverde hem in 2014 en 2015 navorderingen op van € 942 respectievelijk € 1.032. Na bezwaar werden de navorderingsaanslagen teruggebracht tot bedragen van minder dan € 450.

Hoge Raad: grens geldt ook na bezwaar

Volgens de Hoge Raad is het niet van belang of de navorderingsaanslag verminderd is na bezwaar. Van belang is slechts of de navorderingsaanslag al dan niet meer dan € 450 bedraagt. Pas bij een hoger bedrag dan € 450 kan in beginsel worden nagevorderd.

Ook belastingrente niet van invloed

In een uitspraak van mei dit jaar had het hof Amsterdam ook al bepaald dat belastingrente niet meetelt bij het bepalen van de correctiegrens. Het gaat dus echt alleen om het bedrag van de na te vorderen belasting. 

 
Kaart
Opbellen
E-mail
Info