Soufinad Consultancy
“Uw betrouwbare partner in administratieve dienstverlening…”

Hoe hoog is mijn vakantiegeld?

U heeft recht op vakantiegeld van minimaal 8% van uw bruto jaarsalaris van het afgelopen jaar. De wettelijke term hiervoor is vakantiebijslag. Maar de meeste mensen noemen het vakantiegeld of vakantietoeslag. Als u ziek bent, loopt de opbouw van uw vakantiegeld door.

Hoogte vakantiegeld

Uw vakantiegeld wordt berekend over het loon dat u heeft verdiend in het afgelopen jaar (bijvoorbeeld van mei tot mei). Andere betalingen, zoals winstuitkering en eindejaarsuitkering, tellen niet mee voor de berekening van uw vakantiegeld. Sinds 1 januari 2018 moet de werkgever voor overwerk ook gemiddeld het minimumloon betalen. Dit betekent dat hij ook vakantiegeld over deze extra uren moet betalen. Vakantiegeld wordt berekend over de volle waarde van de overuren (dus ook over de eventuele overwerktoeslag).

Minimaal 8% van het minimumloon

In een cao kan staan dat er geen recht is op vakantiebijslag of een lager bedrag. U moet dan wel minstens 108% van het minimumloon ontvangen. Verdient u enkel het minimumloon? Dan heeft u dus in ieder geval recht op 8% vakantiegeld over uw loon.

Lager bedrag aan vakantiegeld

Verdient u meer dan 3 keer het minimumloon? Dan kan uw werkgever schriftelijk met u overeenkomen dat u geen vakantiegeld of een lager bedrag aan vakantiegeld krijgt. Was uw loon lager door ziekte of verlof? Dan bouwt u vakantiegeld op over dat lagere loon.

Uitbetaling vakantiegeld

Uw werkgever betaalt uw vakantietoeslag minstens 1 keer per jaar uit. Op uw loonstrook staat hoeveel vakantiegeld u krijgt. De meeste werknemers krijgen in mei of juni hun vakantiegeld. Afspraken over de uitbetaling staan in uw arbeidsovereenkomst of cao. 

 
Kaart
Opbellen
E-mail
Info