Soufinad Consultancy
“Uw betrouwbare partner in administratieve dienstverlening…”

Nieuwe verdragsverklaring Belgische inwoner met Nederlands pensioen

Bent u woonachtig in België en ontvangt u vanuit Nederland pensioen? De Belastingdienst heeft mogelijk aan het begin van dit jaar uw verdragsverklaring over de pensioenuitkering ingetrokken. Die intrekking wordt hersteld, mits het uit Nederland afkomstig pensioen in België progressief en voor meer dan 90% wordt belast.

Herstel

Of het uit Nederland afkomstig pensioen in België voldoende wordt belast, bepaalt de Belastingdienst aan de hand van gegevens die zij krijgt van de Belgische Belastingdienst. Is dit het geval, dan gaat uw verdragsverklaring met terugwerkende kracht weer gelden vanaf 1 januari 2018. Dat betekent dat het pensioenfonds of de verzekeraar geen loonbelasting meer inhoudt over de pensioenuitkering en dat u de reeds in 2018 ingehouden loonbelasting terugkrijgt. U ontvangt hierover een brief van de Nederlandse Belastingdienst, zodra de gegevens uit België compleet zijn.

Ingetrokken verklaring

Blijft de verdragsverklaring over uw pensioenuitkering ingetrokken, dan blijft het pensioenfonds of de verzekeraar loonbelasting inhouden over het pensioen. U krijgt hierover geen bericht van de Nederlandse Belastingdienst. Een blijvend ingetrokken verklaring betekent volgens de Belastingdienst tevens dat de verdragsverklaring die u in 2017 of eerder heeft ontvangen, onterecht is afgegeven. Wellicht klopten de gegevens bij uw aanvraag van een verklaring niet of bent u vergeten de verklaring in te trekken na een situatiewijziging. In beide gevallen had u dan loonbelasting moeten betalen over de uit Nederland afkomstige pensioenuitkering. Dit moet dan alsnog gebeuren via de aangifte inkomstenbelasting over de jaren waarin u onterecht een verdragsverklaring had.     

 
Kaart
Opbellen
E-mail
Info