Soufinad Consultancy
“Uw betrouwbare partner in administratieve dienstverlening…”

Burger kan via ‘Mijn toeslagen’ geen verhuizingen meer doorgeven

Een burger kan via ‘Mijn toeslagen’ geen verhuizingen meer doorgeven. Bij bepaling van het huishouden volgt de Belastingdienst voortaan strikt de Basisregistratie Persoonsgegevens (BRP) van de gemeente. Daarnaast worden op aandringen van de Autoriteit Persoonsgegevens (AP) het Burgerservicenummer (BSN) en de geboortedatum van medebewoners niet meer getoond.

Privacygevoelige gegevens

In ‘Mijn toeslagen’ zijn dit najaar maatregelen genomen die te maken hebben met het vaststellen van de huishoudsamenstelling van de aanvrager. De maatregelen zijn doorgevoerd op aandringen van de Autoriteit Persoonsgegevens. Ze hebben betrekking op de privacy en op de manier waarop Belastingdienst/Toeslagen met adresverhuizingen omgaat.

De Autoriteit Persoonsgegevens heeft Belastingdienst/Toeslagen gevraagd om maatregelen te nemen, die moeten voorkomen dat de aanvrager privacygevoelige gegevens van onbekenden toch kan zien. Het gaat daarbij om het Burgerservicenummer en de geboortedatum. Deze gegevens worden voortaan helemaal niet of maar gedeeltelijk getoond.

Soms is niet zomaar duidelijk wie er allemaal in hetzelfde huis/gebouw op hetzelfde adres wonen. Dan wordt het lastig om te bepalen wat het toeslaghuishouden is, ook omdat het per regeling kan verschillen.

Verhuizing

Een burger kan via Mijn toeslagen geen verhuizingen meer doorgeven. Bij het bepalen wie tot een huishouden behoort, volgt de Belastingdienst voortaan strikt de Basisregistratie Persoonsgegevens (BRP) van de gemeente. De Belastingdienst kijkt wel naar de personen die samen stonden ingeschreven op het oude en nieuwe adres. Zo kan de Belastingdienst vaststellen dat personen tot eenzelfde huishouden behoren.

Onbekende bewoner: direct doorgeven via Belastingtelefoon

Ziet u voor uw klant in Mijn toeslagen of op de beschikking een onbekende bewoner? Dan kunt u dat voor uw klant direct via de Belastingtelefoon (0800-0543) doorgeven. Na zorgvuldige verwerking van de melding geeft de Belastingdienst de bevindingen door aan de gemeente.

Nieuwe aanvraag

Ook voor het indienen van een nieuwe aanvraag zijn in Mijn toeslagen aanpassingen gedaan. Anders dan voorheen is het nu zo, dat iemand de samenstelling van zijn huishouden moet bevestigen tijdens het doen van zijn aanvraag huurtoeslag. Daarna moeten een eventuele toeslagpartner en medebewoner(s) meteen tekenen (via hun DigiD). Als de aanvrager vindt dat zijn huishouden niet klopt, is er misschien sprake van een onbekende bewoner. Hij kan dan contact opnemen met de Belastingtelefoon om het te controleren. Als de BRP aan Belastingdienst/Toeslagen doorgeeft dat er iemand aan het huishouden is toegevoegd, ontvangt de aanvrager van hun een brief. Hij kan inloggen in Mijn toeslagen en de nieuwe medebewoner laten ondertekenen. Pas daarna wordt deze persoon aan het huishouden toegevoegd.                                                                                                                                                                                                                             

                                                                                                                                                                                                                                 Bron: Belastingdienst

 
Kaart
Opbellen
E-mail
Info