Soufinad Consultancy
“Uw betrouwbare partner in administratieve dienstverlening…”

Kleine spaarder profiteert van realistischere vermogensrendementsheffing

Het nieuwe kabinet wil box 3 op twee punten aanpassen. Ten eerste wordt met ingang van 1 januari 2018 het heffingsvrije vermogen verhoogd van € 25.000 naar € 30.000. Ten tweede wil het kabinet sneller aansluiten bij het (gemiddelde) werkelijke rendement. De forfaitaire rendementspercentages gaan daarom per 2018 verder omlaag.

Box 3

Vooral de kleine spaarder met een vermogen tot € 100.000 profiteert van de voorgestelde wijzigingen. Dat komt omdat het kabinet voor het rendement over het spaargedeelte gebruik gaat maken van meer actuele cijfers.

Eerder dit jaar maakte het oude kabinet de forfaitaire rendementspercentages van de drie vermogensschijven al bekend voor 2018. Het nieuwe kabinet stelt een verdere verlaging voor. Uitgaande van de verhoging van het heffingsvrije vermogen naar € 30.000 per persoon ziet box 3 er in 2018 dan als volgt uit:

Vermogens-schijf          Vermogen na aftrek heffingsvrij vermogen                          Forfaitair Rendementspercentage 2018           Voorstel 2018 nieuw kabinet                                                                                                                                                    (zoals eerder bekendgemaakt)                         

1                   Minder of gelijk aan € 70.000                                                               2,65%                                                                  2,02%

2                   Meer dan € 70.000 en minder of gelijk aan € 970.000                         4,52%                                                                   4,33%                

3                   Meer dan € 970.000                                                                              5,38%                                                                   5,38%

*Het belastingtarief voor box 3 blijft 30%.

Let op!

De twee wijzigingen die het kabinet voor ogen heeft met box 3 volgen uit het Regeerakkoord. Om ervoor te zorgen dat deze ook echt doorgang vinden per 1 januari 2018, zijn de wijzigingen nu toegevoegd aan de Belastingplannen voor 2018. Dat betekent wel dat de Tweede en Eerste Kamer hier nog mee moeten instemmen. 

 
Kaart
Opbellen
E-mail
Info