Soufinad Consultancy
“Uw betrouwbare partner in administratieve dienstverlening…”

Minimumloon iets omhoog per 1 januari 2018!

De brutobedragen van het wettelijk minimumloon en het minimumjeugdloon per 1 januari 2018 zijn bekend. Deze bedragen worden halfjaarlijks aangepast. Er is een lichte stijging ten opzichte van 1 juli 2017.

De brutobedragen van het volwasseneminimumloon en het minimumjeugdloon worden telkens op 1 januari en op 1 juli aangepast aan de gemiddelde contractloonontwikkeling in Nederland.  Per 1 januari 2018 is het bruto minimumloon voor werknemers van 22 jaar en ouder bij een volledig dienstverband, als volgt:

·  € 1.578,00 per maand (juli 2017: € 1.565,40)

·  € 364,15 per week (juli 2017: € 361,25)

·  € 72,83 per dag (juli 2017: € 72,25)

Let op!

De leeftijdsgrens van het volwasseneminimumloon is per 1 juli 2017 verlaagd van 23 jaar naar 22 jaar.

Ook de minimumjeugdlonen voor 15 t/m 21-jarige werknemers gaan weer iets omhoog. Zo stijgt het loon van een 21-jarige per 1 januari 2018 van € 1.330,60 naar € 1.341,30 per maand en van een 18-jarige van € 743,55 naar € 749,55 per maand.

Let op!

Voor werknemers van 18 tot en met 20 jaar die in dienst zijn in het kader van een beroepsbegeleidende leerweg (BBL) gelden alternatieve staffels. Zo bedraagt per 1 januari 2018 het minimumjeugdloon voor een 18-jarige leerling in de BBL € 718,00 per maand.

Verplichtingen

Het wettelijk minimumloon geldt als minimumbeloning voor uw werknemers. Zorg ervoor dat uw werknemers niet worden onderbetaald. U riskeert anders forse boetes. Sinds 1 januari 2016 geldt een verplichte girale uitbetaling van ten minste het netto wettelijk minimumloon. Ook moet u het geldende minimumloon altijd verplicht vermelden op de loonstrook. Tot slot mag u sinds 1 januari 2017 geen bedragen meer inhouden op of verrekenen met het minimumloon. Dit inhoudingsverbod geldt niet voor huisvestingskosten en de kosten voor een zorgverzekering. Onder voorwaarden en met de nodige begrenzingen mag u dergelijke kosten nog wel inhouden op het minimumloon. 

 
Kaart
Opbellen
E-mail
Info