Soufinad Consultancy
“Uw betrouwbare partner in administratieve dienstverlening…”

Schenkingsmaatregel geschrapt uit Belastingplannen 2018

Het betreft schenkingsaspecten bij het aangaan van een huwelijk, het aangaan of wijzigen van huwelijkse voorwaarden of een notarieel samenlevingscontract uit de Belastingplannen voor 2018. De Tweede Kamer heeft hier een stokje voor gestoken.

Schenkingsmaatregel in het kort

Het kabinet wilde duidelijker in de wet vastleggen in welke gevallen het aangaan van een huwelijk, het aangaan of wijzigen van huwelijkse voorwaarden of een notarieel samenlevingscontract kan leiden tot verschuldigdheid van schenk-of erfbelasting. Daarbij had het kabinet gekozen voor een 50%-grens. Deze houdt kort gezegd in dat als door het aangaan of wijzigen van huwelijkse voorwaarden (of een notarieel samenlevingscontract) er een vermogensverschuiving van de ene naar de andere partner plaatsvindt, er schenkbelasting moet worden betaald als:

· de minstvermogende hierdoor meer dan 50% van het totale vermogen verkrijgt, of:

· de meestvermogende er vermogen bij krijgt. In dat geval is het meerdere eveneens belast.

Toekomst

De Tweede Kamer heeft deze schenkingsmaatregel uit de Belastingplannen voor 2018 gehaald omdat deze ook goedwillende burgers raakt. Of de maatregel op een later moment nog terugkomt in de schenk- en erfbelasting, zal de toekomst uitwijzen. De Tweede Kamer heeft het kabinet opgeroepen om te bekijken hoe deze schenkingsmaatregel op een rechtvaardigere wijze kan worden vormgegeven. Ook is aangegeven dat het kabinet goedkeurend beleid over een verdeling tussen partners van het gezamenlijke vermogen dat de 50-50-grens niet overschrijdt, in een besluit kan opnemen.                                                            Bron: SRA

 
Kaart
Opbellen
E-mail
Info