Soufinad Consultancy
“Uw betrouwbare partner in administratieve dienstverlening…”

Investeringslijsten MIA/Vamil en EIA

Onlangs is de Milieulijst 2018 (voor Vamil/MIA) en Energielijst 2018 (voor EIA) gepubliceerd. Investeert u in een bedrijfsmiddel dat op één van deze lijsten staat? Dan kunt u fiscaal voordeel behalen.

Fiscaal voordeel

Het fiscaal voordeel voor de verschillende regelingen is:

- Vamil: Vrije afschrijving van maximaal 75% van het geïnvesteerde bedrag.

- MIA: De hoogte van de investeringsaftrek is afhankelijk van het bedrijfsmiddel (36%, 27% of 13,5%).

- EIA: De hoogte van de investeringsaftrek is 54,5%.

Voorbeelden Milieulijst

Enkele voorbeelden van investeringen uit de Milieulijst zijn:

- Milieuvriendelijke mobiele machine (bijv. trekker).

- Spuitmachine met driftbeperkend systeem voor de akkerbouw.

- Mechanische onkruidbestrijdingsmachine met GPS/GIS-systeem.

- Maatlat Duurzame Veehouderijstallen (MDV).

- Maatlat Schoon Erf.

Voorbeelden Energielijst

Enkele voorbeelden van investeringen uit de Energielijst zijn:

- Investeringen in zonnepanelen.

- Ketel of kachel gestookt met biomassa.

- Droog- en verwarmingssysteem voor ventilatielucht in bewaarloodsen.

- Energieadvies.

Wilt u weten of uw (geplande) investering voor deze fiscale regelingen in aanmerking komt? Neem dan contact op met uw adviseur. 

 
Kaart
Opbellen
E-mail
Info