Soufinad Consultancy
“Uw betrouwbare partner in administratieve dienstverlening…”

Dga plukt zure vruchten regeerakkoord

Het nieuwe kabinet wil het tarief in box 2 verhogen. Keert de bv een dividend aan u uit, dan betaalt u daar vanaf 2020 meer belasting over. Aan de andere kant is uw bv straks minder belasting verschuldigd over de winst. Het kabinet heeft namelijk ook een stapsgewijze tariefsverlaging van de vennootschapsbelasting aangekondigd.

Verhoging box II

In het onlangs verschenen regeerakkoord kondigde het nieuwe kabinet de verhoging van het box 2-tarief aan. Het huidige tarief van 25% gaat in 2020 omhoog naar 27,3% en vanaf 2021 naar 28,5%. Daarbij moet wel worden aangetekend dat deze stapsgewijze tariefsverhoging nog niet definitief is. Een en ander zal eerst nog wettelijk moeten worden geregeld. Daarnaast wil het kabinet de dividendbelasting afschaffen. Als beide maatregelen doorgaan wat betekent dit dan voor uw portemonnee?

Geen verschil tot 2020

Stel u ontvangt dit jaar vanuit uw bv een dividend van € 100.000. Uw bv moet over deze uitkering 15% dividendbelasting, oftewel € 15.000, inhouden en afdragen. U ontvangt dus van de bv een netto dividend van € 85.000. In uw aangifte inkomstenbelasting moet u in box 2 het bruto dividend van € 100.000 aangeven. U betaalt daarover 25% belasting, maar u mag de verschuldigde dividendbelasting hiervan aftrekken. Per saldo bent u dus € 10.000 aan belasting verschuldigd (€ 25.000 - € 15.000). Van het dividendbedrag van € 100.000 houdt u dus uiteindelijk een nettobedrag over van € 75.000 (€ 85.000 netto dividend - € 10.000 belasting).

Wordt de dividendbelasting afgeschaft en ontvangt u bijvoorbeeld in 2019 een dividenduitkering van € 100.000, dan houdt u daar netto eveneens € 75.000 aan over. De bv hoeft geen dividendbelasting meer in te houden, maar u bent wel 25% belasting in box 2 over € 100.000 verschuldigd en u kunt in uw aangifte geen bedrag aan dividendbelasting meer verrekenen.

Let op!

Door de afschaffing van de dividendbelasting is er dus niet minder belasting verschuldigd over de door de dga ontvangen dividenduitkering uit de bv. De heffing vindt alleen volledig plaats in de inkomstenbelasting.

Netto minder over vanaf 2020

Keert de bv in 2020 een dividend van € 100.000 aan u uit, dan bent u € 2.300 meer kwijt aan belasting dan nu. In plaats van € 75.000, houdt u dan namelijk een netto bedrag over van € 72.700. In 2021 bent u over dezelfde dividenduitkering zelfs € 3.500 extra aan belasting kwijt. 

 
Kaart
Opbellen
E-mail
Info