Soufinad Consultancy
“Uw betrouwbare partner in administratieve dienstverlening…”

Verdeel vermogen in box 3 slim

Het kan voor u lucratief zijn om uw vermogen met uw partner te verdelen. Sinds 2017 zijn er namelijk verschillende schijven in box 3. Beide partners kunnen de lagere schijven apart gebruiken en dus is een slimme verdeling wel van belang.

Box 3

In box 3 betaalt u belasting over uw vermogen. Het werkelijk rendement dat u behaalt, is niet van belang. Over uw vermogen wordt een fictief rendement berekend. Hoe meer vermogen u heeft, hoe meer belasting u betaalt.

Vrijstelling

In 2019 heeft u in box 3 recht op een vrijstelling van € 30.360. Heeft u een partner, dan geldt een dubbele vrijstelling van € 60.720. Over het meerdere betaalt u belasting volgens drie schijven.

Drie schijven

De eerste schijf loopt tot een vermogen van € 71.650. De tweede van € 71.650 tot € 989.736. De derde schijf over al het vermogen boven € 989.736.

Verondersteld (fictief) rendement

De fiscus gaat er in de eerste schijf van uit dat u met uw vermogen een rendement behaalt van 1,935%. In de tweede schijf is het veronderstelde rendement 4,451% en in de derde 5,6%. Over het veronderstelde rendement betaalt u 30% belasting.

Let op!

Dit betekent dat u uw vermogen in beginsel het beste gelijk over beide partners kunt verdelen. Bij een andere verdeling betaalt de ene partner wellicht meer dan wanneer bij een gelijke verdeling door de andere partner zou zijn betaald.

Voorbeeld: beschikt u samen met uw partner over € 200.000 belast vermogen na de vrijstelling en verdeelt u dit 50/50, dan betaalt u samen € 1.588 aan belasting. Rekent u het totale vermogen slechts toe aan één van u beiden, dan betaalt deze persoon € 2.129 aan belasting. Dus € 541 meer.

Ongelijke verdeling soms voordelig

Soms kan een ongelijke verdeling toch voordeliger zijn. Namelijk als één van u beiden de heffingskorting wegens onvoldoende inkomen niet of niet helemaal kan verrekenen met de te betalen belasting. In die gevallen is het van belang dat u die partner voldoende vermogen toerekent. 'Voldoende' betekent dat u zodanig veel vermogen aan deze partner toerekent, dat de hierover te betalen belasting kan worden verrekend met de heffingskorting die anders verloren zou gaan.

Heeft u vragen over de verdeling van uw vermogen in box 3, neem dan contact met ons op. 

 
Kaart
Opbellen
E-mail
Info