Soufinad Consultancy
“Uw betrouwbare partner in administratieve dienstverlening…”

Uw WOZ-beschikking komt er weer aan!

Nog even en de nieuwe WOZ-beschikking valt weer in de bus. Waar moet u op letten bij de beoordeling of de WOZ-waarde van uw woning of bedrijfspand juist is?

WOZ-beschikking

U ontvangt van uw gemeente ieder jaar een nieuwe WOZ-beschikking met de waarde van uw onroerende zaak. Op basis hiervan ontvangt u een eigenarenheffing OZB en voor bedrijfspanden tevens een gebruikersheffing OZB. Uiteraard alleen als u eigenaar en/of gebruiker bent.

Belang van juiste WOZ-beschikking

Uw WOZ-beschikking is ook bepalend voor tal van andere belastingen. Zoals voor het eigenwoningforfait, de waardebepaling in box 3 van privé verhuurd onroerend goed en voor de heffing van schenk- en erfbelasting indien er een onroerende zaak in het spel is.

Hoe vindt waardebepaling plaats?

De gemeente taxeert niet ieder onroerend goed om te komen tot een juiste waardebepaling. Waardes worden ook afgeleid uit verkoopcijfers van vergelijkbare panden en op basis van verhuurprijzen.

Het pand zelf

Als een pand niet individueel getaxeerd is, komt het nogal eens voor dat met individuele waardeverminderende factoren geen of onvoldoende rekening is gehouden. Daarbij kunt u denken aan achterstallig onderhoud, betonrot, vochtoverlast en dergelijke.

Omgevingsfactoren

Daarnaast bepaalt ook de omgeving de waarde van een onroerende zaak. Hierbij kunt u denken aan bijvoorbeeld geluidsoverlast door verkeer, stankoverlast door fabrieken of overlast door horeca.

In bezwaar

Indien u het niet eens bent met de WOZ-beschikking dan kunt bezwaar maken. Dit moet binnen zes weken na de dagtekening van de WOZ-beschikking. Indien u niet, of niet tijdig bezwaar maakt staat de WOZ-waarde vast. Beargumenteer duidelijk in het bezwaarschrift waarom u het niet eens bent met een beschikking.

Een bezwaarschrift opstellen kunt u meestal zelf, want u hoeft slechts aan te geven waarom de vastgestelde waarde naar uw mening niet deugt. Wilt u toch graag advies of heeft u een andere vraag over uw WOZ-beschikking, dan helpen wij u graag. 

 
Kaart
Opbellen
E-mail
Info