Soufinad Consultancy
“Uw betrouwbare partner in administratieve dienstverlening…”

Toestemming gebruik foto werknemers

Gebruikt u foto's van werknemers voor bijvoorbeeld uw website of een smoelenboek? Dat mag op grond van de privacywetgeving alleen wanneer uw werknemer hier uitdrukkelijk toestemming voor gegeven heeft en de werknemer weet waarvoor hij deze toestemming precies geeft.

Zorg dus dat u schriftelijk toestemming vraagt, en daarbij duidelijk uitlegt voor welke specifieke doeleinden u deze informatie wilt hebben. Zorg vervolgens dat de foto’s goed beveiligd worden tegen misbruik.

Deze regels gelden al onder de huidige wet maar worden wel strenger uitgelegd bij de invoer van de nieuwe privacyregels per 25 mei 2018 als de AVG (Algemene Verordening Gegevensbescherming) in werking treedt. Op het niet naleven van de (nieuwe) regels zijn hoge sancties gezet.

Let op!

Geeft de werknemer de toestemming niet, gebruik de foto dan ook niet. 

 
Kaart
Opbellen
E-mail
Info