Soufinad Consultancy
“Uw betrouwbare partner in administratieve dienstverlening…”

Altijd de gemeenteheffing betalen?

 Als uw gemeente een belasting wil invoeren, is hiervoor een verordening nodig. Die moet aan diverse eisen voldoen, waaronder een publicatieplicht. Voldoet uw gemeente hier niet aan, dan kunt u met succes onder de heffing uit.

Een gemeentelijke verordening moet aan allerlei eisen voldoen. De verordening moet bepalen wie de belastingplichtige is, wat het voorwerp van de belasting is, het belastbare feit, de heffingsmaatstaf, het tarief, het tijdstip van ingang en van beëindiging van de heffing en alles wat verder nog meer voor de heffing en de invordering van de belasting van belang is.

Publiceren

Vervolgens moet de verordening gepubliceerd worden. Ook hieraan zijn de nodige eisen gesteld.

Let op: publiceren mag tegenwoordig op elektronische wijze, dus bijvoorbeeld via de site van de gemeente.

De website moet dan wel algemeen toegankelijk zijn, dus bijvoorbeeld niet pas na invoering van een betaald password. De verordening moet op de site ook toegankelijk blijven. Alleen als elektronisch bekend maken niet mogelijk is, mag de gemeente kiezen voor een andere wijze, bijvoorbeeld via het gemeenteblad.

Tarieventabel

De tarieven van een bepaalde heffing, zoals leges, worden vaak vastgesteld op basis van een tarieventabel. Dit is een onderdeel van de verordening en ook hiervoor gelden dus genoemde, formele eisen. Dus ook als slechts de tarieven van een verordening gewijzigd worden en de rest van de verordening in stand blijft.

Let op: bijlagen bij een verordening kunnen soms erg omvangrijk zijn. Daarom is bepaald dat de bijlagen ook ter inzage gelegd mogen worden.

Als u de bijlagen wilt inzien, mag de gemeente hiervoor geen kosten berekenen.

Tip: een verordening die niet aan de eisen inzake de publicatieplicht voldoet, is onverbindend. Een aanslag die hierop gebaseerd is, hoeft u dan niet te betalen. 

 
Kaart
Opbellen
E-mail
Info