Soufinad Consultancy
“Uw betrouwbare partner in administratieve dienstverlening…”

De Rijksoverheid stapt per 1 januari 2017 over op e-facturen:

 

Jarenlang zijn ondernemers gewend aan het sturen van facturen om geleverde producten e/o diensten in rekening te brengen. Hiermee belasten deze ondernemers elkaar met de nodige inspanning op om deze facturen te verwerken. Denk hierbij aan handelingen als facturen scannen, archiveren, invoeren binnen de financiële administratie, enz…

Het kabinet heeft met het bedrijfsleven afgesproken dat per 1 januari 2017 alle leveranciers van de Rijksoverheid bij nieuwe inkoopovereenkomsten hun factuur elektronisch moeten indienen. De Rijksoverheid zal deze voortrekkersrol vervullen om zo e-factureren in Nederland definitief op de kaart te zetten en te zorgen dat bedrijven en medeoverheden versneld op e-factureren overgaan. Want ook gemeenten, provincies en waterschappen zullen volgen met het implementeren van de voorzieningen om E-facturen te kunnen ontvangen.  

De Elektronische factuur gaat deze situatie sterk vereenvoudigen. Een Elektronische factuur stuur je naar een afnemer, welke deze aanbiedt aan zijn boekhoudpakket, waarna registratie en verwerking binnen de administratie automatisch plaatsvindt. Hiermee wordt een enorme tijdsbesparing gerealiseerd en worden fouten tot een minimum beperkt. Uit onderzoek van Deloitte is gebleken dat als Nederland versneld overstapt op e-factureren, bedrijven op termijn jaarlijks 1,2 miljard euro besparen. Alle partijen die hierbij betrokken zijn onderkennen dat zo’n mijlpaal noodzakelijk is Lees meer hier meer over bij de Rijksoverheid.

Hoe kunt u e-factureren aan de overheid?

De overheid biedt drie verschillende manieren aan voor E-facturatie:

1)- Simpler Invoicing: Dit maakt het voor bedrijven mogelijk om elektronische facturen te sturen vanuit eigen software.

2)- Digipoort: Dit is de centrale ICT infrastructuur van de (Rijks)overheid waar berichten worden afgehandeld. Voornamelijk geschikt voor bedrijven die veel facturen naar de overheid versturen.

3)- Leveranciersportaal van de Rijksoverheid: Hierover zal 1 op 1 contact moeten worden gelegd met de Rijksdienst om specifieke afspraken te maken.

Voor vragen kunt u altijd contact met ons kantoor opnemen.

 
Kaart
Opbellen
E-mail
Info