Soufinad Consultancy
“Uw betrouwbare partner in administratieve dienstverlening…”

Medische hulpmiddelen: 6% of 21% btw?

Omdat de overheid onze gezondheid niet als luxe ziet, vallen geneesmiddelen en hulpmiddelen onder het lage 6%-tarief. Wettelijk is bepaald wat hier precies onder valt.

Limitatieve lijst

De volgende zaken zijn belast tegen het 6% tarief:

* Geneesmiddelen en dergelijke

* Diergeneesmiddelen

* Verbandmiddelen

* Hulpmiddelen voor blinden en slechtzienden

* Hulpmiddelen om de mobiliteit te verbeteren

* Prothesen

* Hulpmiddelen om het lichaam te ondersteunen (orthesen)

* Hulpmiddelen voor diabetici

* Hulphonden

* Medische hulpmiddelen

* Administratiekosten van apothekers

Let op!

Ook het verhuren, herstellen, onderhouden, aanpassen, passen en gebruiksklaar maken van hulpmiddelen valt onder het 6%-tarief.

Onduidelijkheid

Soms is niet duidelijk welke zaken onder de wettelijke definitie vallen. Om onduidelijkheid voor de markt weg te nemen is onlangs van een tweetal zaken het btw-tarief bepaald, namelijk de traploophulp en de maagballon.

Traploophulp

Een traploophulp is een mechanisch apparaat dat via een rail aan de muur boven de trap meeloopt. De traploophulp biedt ondersteuning bij het traplopen doordat de gebruiker er met de handen of armen op kan steunen tijdens het traplopen. De traploophulp neemt de loopfunctie niet over, wat ook geldt voor bijvoorbeeld looprekken en rollators. Deze zaken zijn belast met 6%, reden waarom ook voor de traploophulp het lage tarief van toepassing is.

Maagballon Een maagballon wordt gebruikt om het hongergevoel weg te nemen door de maag gedeeltelijk te vullen. De maagballon is niet vergelijkbaar met een katheter die met 6% belast is, zodat voor een maagballon het tarief van 21% geldt.                           

 
Kaart
Opbellen
E-mail
Info