Soufinad Consultancy
“Uw betrouwbare partner in administratieve dienstverlening…”

Kunt u uw loonbelasting of omzetbelasting tijdelijk niet betalen?

Kunt u uw loonbelasting of btw tijdelijk niet betalen? Vraag dan altijd kort telefonisch uitstel van betaling aan. Als het uitstel wordt verleend, komt de opgelegde betaalverzuimboete op de naheffingsaanslag namelijk te vervallen.

Als u tijdelijk niet in staat bent om uw belastingschulden te betalen, kunt u kort telefonisch uitstel van betaling aan de Belastingdienst vragen. Het is alleen mogelijk om uitstel van betaling te vragen voor aanslagen die u al ontvangen heeft. Wacht daarom met uitstel aanvragen totdat u de naheffingsaanslag loonbelasting of omzetbelasting heeft ontvangen.

Duur kort telefonisch uitstel van betaling

De Belastingdienst verleent maximaal vier maanden kort telefonisch uitstel van betaling. De vier maanden gaan in op de dag na de uiterste betaaldatum van de oudste openstaande aanslag.

Let op! Uitstel van betaling betekent niet dat de Belastingdienst geen invorderingsrente in rekening brengt. Houd dus rekening met een hoger te betalen bedrag nadat het uitstel van betaling is afgelopen.

Voorwaarden kort telefonisch uitstel van betaling

De Belastingdienst verleent alleen kort telefonisch uitstel als:

·        uw totale openstaande belastingschuld minder dan € 20.000 bedraagt,

·        u nog geen dwangbevel heeft gekregen voor de openstaande belastingschuld,

·        in de openstaande belastingschuld geen onbetaalde vergrijpboete is begrepen.

Tip: Een toeslagschuld of een belastingschuld waarvoor u uitstel van betaling heeft in verband met een bezwaarschrift tellen niet mee voor de grens van € 20.000.

Let op! U krijgt geen uitstel voor een openstaande belastingschuld waarvoor u al eerder uitstel van betaling heeft gekregen. Verwacht u dat u uw openstaande belastingschulden niet binnen maximaal vier maanden kunt betalen, vraag dan meteen schriftelijk uitstel van betaling aan. Op een schriftelijk verzoek kan namelijk een langere uitsteltermijn dan vier maanden worden verleend.

Vervallen betaalverzuimboete

Als u uw loonbelasting of omzetbelasting niet op tijd betaalt, krijgt u automatisch een betaalverzuimboete opgelegd. Bij een telefonisch verleend uitstel van betaling komt deze boete echter te vervallen. Alleen om die reden al is het verstandig om kort telefonisch uitstel van betaling te vragen. 

Wilt u meer weten en heeft u hulp nodig? Neem dan vrijblijvend contact met ons op! We staan u graag te woord.   

 
Kaart
Opbellen
E-mail
Info